Select Page

PROGRAM FESTIVALA

Nedjelja / 30. lipnja / 20.00 - otvorenje:
Kapela sv. Barbare – Velika Mlaka
Ansambl Ars longa

Utorak / 2. srpnja / 20.00
Kapela sv. Barbare – Brest Pokupski
Duo Alhambra

Srijeda / 3. srpnja / 20.00
Kapela sv. Ivana Krstitelja – Buševec
Ansambl INTERarcT

Četvrtak / 4. srpnja / 20.00
Kapela sv. Jurja – Lijevi Štefanki
Tomaž Sevšek Šramel, harmonium

Petak / 5. srpnja / 20.00
Kapela Ranjenog Isusa – Velika Gorica
Edin Karamazov, romantična gitara
Igor Paro, romantična gitara

Subota / 6. srpnja / 20.00
Kurija Modić-Bedeković – Donja Lomnica
Zwizde & Pavle Golubić trio

Nedjelja / 7. srpnja / 20.00
Crkva sv. Marka Evanđelista – Jakuševec
Festivalski ansambl Capella Lignum

Organizator: Hrvatska udruga Ars Organi Sisciae
Sjedište: Zibelska 21, 44000 Sisak
OIB: 44622295635
IBAN: HR9224840081104098574

Naziv banke: Raiffeisenbank Austrija d.d.

Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 6,
44000 Sisak

SWIFT: RZBHHR2X