26. 6. – 3. 7. 2022.

Velika Mlaka, Velika Gorica, Letovanski Vrh, Brest Pokupski, Buševec,
Donja Lomnica, Cvetković Brdo

PROGRAM FESTIVALA

Nedjelja / 26. lipnja / 20.00 - otvorenje
Kapela Sv. Barbare - Velika Mlaka
Ansambl Quinta Essentia

Utorak / 28. lipnja / 20.00
Kapela Ranjenog Isusa – Velika Gorica
Silvio Richter, barokna violina
Dora Draclin, oboa
Anthony Havelka, violončelo
Katarina Javora, čembalo

Srijeda / 29. lipnja / 20.00
Kapela Sv. Bartola – Letovanski Vrh
od 18.30 - Zestenek pri Škofačeve iže
20.00 - Viktor Vidović, gitara

Četvrtak / 30. lipnja / 20.00
Kapela Sv. Ivana Krstitelja – Buševec
Luka Ivir, marimba, vibrafon

Petak / 1. srpnja / 20.00
Kapela Sv. Barbare – Brest Pokupski
Lovro Merčep, saksofon
Franjo Bilić, čembalo

Subota / 2. srpnja / 20.00
Kurija Modić-Bedeković – Donja Lomnica
Ladanje uz ansambl "Jane" &
Martina Kutnara, harmonika

Nedjelja / 3. srpnja / 20.00

Kapela Sv. Roka - Cvetković Brdo
Capella Lignum