26. 6. – 3. 7. 2022.

Velika Mlaka, Velika Gorica, Letovanski Vrh, Brest Pokupski, Buševec,
Donja Lomnica, Cvetković Brdo

PROGRAM FESTIVALA

Nedjelja / 26. lipnja / 20.00 - otvorenje
Kapela Sv. Barbare - Velika Mlaka
Ansambl Quinta Essentia

Utorak / 28. lipnja / 20.00
Kapela Ranjenog Isusa – Velika Gorica
Silvio Richter, barokna violina
Dora Draclin, oboa
Anthony Havelka, violončelo
Katarina Javora, čembalo

Srijeda / 29. lipnja / 20.00
Kapela Sv. Bartola – Letovanski Vrh
od 18.30 - Zestenek pri Škofačeve iže
20.00 - Viktor Vidović, gitara

Četvrtak / 30. lipnja / 20.00
Kapela Sv. Ivana Krstitelja – Buševec
Luka Ivir, marimba, vibrafon

Petak / 1. srpnja / 20.00
Kapela Sv. Barbare – Brest Pokupski
Lovro Merčep, saksofon
Franjo Bilić, čembalo

Subota / 2. srpnja / 20.00
Kurija Modić-Bedeković – Donja Lomnica
Ladanje uz ansambl "Jane" &
Martina Kutnara, harmonika

Nedjelja / 3. srpnja / 20.00

Kapela Sv. Roka - Cvetković Brdo
Capella Lignum

26. 6. 2022. - 20:00

Kapela svete Barbare, Velika mlaka

Quinta Essentia

Stjepan Nodilo, barokna oboa i blok-flauta
Mauro Colantonio, traverso i viola da gamba
Matko Smolčić, barkoni fagot
Izidor Erazem Grafenauer, teorba i barokna gitara
Franjo Bilić, čembalo
Alen Kopunović Legetin, umjetnički voditelj, čembalo

28. 6. 2022. - 20:00

Kapela Ranjenog Isusa, Velika Gorica

Silvio Richter, barokna violina
Dora Draclin, oboa
Anthony Havelka, violončelo
Katarina Javora, čembalo

29. 6. 2022. - 20:00

Kapela Sv. Bartola, Letovanski Vrh

Viktor Vidović

gitara

30. 6. 2022. - 20:00

Kapela Sv. Ivana Krstitelja – Buševec

Luka Ivir

marimba i vibrafon

1. 7. 2022. - 20:00

Kapela Sv. Barbare, Brest Pokupski

Lovro Merčep, saksofon
Franjo Bilić, čembalo

2. 7. 2022. - 20:00

Kurija Modić-Bedeković – Donja Lomnica

Ladanje uz Ansambl Jane & Martin Kutnar show

3. 7. 2022. - 20:00

Kapela Sv. Roka – Cvetković Brdo

Capella Lignum

Margareta Klobučar, sopran
Josipa Lončar, sopran
Tamara Felbinger- Franetović, sopran
Jelena Ilčić, oboa
Dora Draclin, oboa
Alen Kopunović Legetin, čembalo i umjetničko voditeljstvo